วิถีของ Ebara

วิถีของ Ebara

สมาชิกในเครือ EBARA Group ติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความกระตือรือร้นและการอุทิศตนเพื่อให้สอดคล้องกับจิตวิญญาณของผู้ก่อตั้ง พันธกิจของกิจกรรมทางธุรกิจของเรานั้นคือการมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างกว้างขวาง ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับน้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในปรัชญาองค์กรของเรา เพื่อบรรลุพันธกิจนี้และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ EBARA Group เราจะประกอบธุรกิจของเราด้วยหลักจริยธรรมที่แข็งแกร่งและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันทรงคุณค่าของเรา

เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด อ้างอิงมาจากเนื้อหาต้นฉบับที่เป็นภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาที่เป็นภาษาอื่นๆ ทั้งหมดอ้างอิงมาจากเนื้อหาที่จำลองเป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลและรายละเอียดใดๆ ที่ไม่มีให้บริการในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นจะอ้างอิงกลับไปที่ภาษาอังกฤษ