ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

Ebara Corporation เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น บริษัทของเราให้บริการออกแบบ ผลิต และดำเนินธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเป็นเจ้าของบริษัท Elliott Company ในประเทศสหรัฐอเมริกา ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็นภาคส่วนหลักๆ 3 ภาคส่วน ได้แก่ บริษัทด้านระบบและเครื่องจักรของไหล บริษัทด้านเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง และบริษัทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ชื่อบริษัท EBARA CORPORATION แผนที่สำนักงานใหญ่
ชื่อที่รู้จักทั่วไป EBARA
สำนักงานใหญ่ 11-1, Haneda Asahi-cho, Ohta-ku, Tokyo 144-8510, Japan
โทรศัพท์ 81-3-3743-6111 (โทรศัพท์พื้นฐาน)
วันที่ก่อตั้ง พฤศจิกายน 1912
วันที่เริ่มต้นกิจการ พฤษภาคม 1920
ทุนที่ออกชำระแล้ว 79.0 พันล้านเยน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018)
จำนวนพนักงาน 16,556 คน (รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2018)
 3,921 คน (EBARA CORPORATION ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018)
ยอดขายสุทธิ 509.1 พันล้านเยน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018)
ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก บริษัทด้านเครื่องจักรและระบบของไหล
 ปั๊มน้ำ, เครื่องสูบอัด, เครื่องกังหัน, อุปกรณ์ทำความเย็นและทำความร้อน, เครื่องเป่าลม, พัดลม
บริษัทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 โรงงานเผาขยะจากเทศบาล, โรงงานเผาขยะจากอุตสาหกรรม, โรงงานบำบัดน้ำ
บริษัทด้านเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง
 ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง, อุปกรณ์ CMP, อุปกรณ์ชุบเคลือบผิวโลหะ, อุปกรณ์บำบัดไอเสีย
เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด อ้างอิงมาจากเนื้อหาต้นฉบับที่เป็นภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาที่เป็นภาษาอื่นๆ ทั้งหมดอ้างอิงมาจากเนื้อหาที่จำลองเป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลและรายละเอียดใดๆ ที่ไม่มีให้บริการในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นจะอ้างอิงกลับไปที่ภาษาอังกฤษ