ปรัชญา

ปรัชญา

ปรัชญาขององค์กรและนโยบายการบริหาร

ปรัชญาองค์กรของ EBARA Group แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายทางธุรกิจของเราที่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และนโยบายการบริหารของเราส่งผลถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ฝ่ายบริหารในปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะก้าวไป

ปรัชญาขององค์กร

เราให้การสนับสนุนต่อสังคมผ่านเทคโนโลยีและบริการคุณภาพสูงเกี่ยวกับน้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการบริหาร

เดินหน้าสู่ปี 2020

ตามพื้นฐานปรัชญาขององค์กรนั้น EBARA Group (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กลุ่มบริษัท") ถือว่าการมอบชุดผลิตภัณฑ์ให้กับภาคอุตสาหกรรมซึ่งรับใช้ประโยชน์ของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเสาหลักของบริษัท หมายความว่า กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการมอบสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับลูกค้าในการผลิตสินค้าเป้าหมายของตนเอง และเน้นย้ำถึงความปลอดภัย ความมั่นคง และความสะดวกสบาย รวมถึงมอบการบริการและการสนับสนุนเพื่อคงไว้ซึ่งการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด อ้างอิงมาจากเนื้อหาต้นฉบับที่เป็นภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาที่เป็นภาษาอื่นๆ ทั้งหมดอ้างอิงมาจากเนื้อหาที่จำลองเป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลและรายละเอียดใดๆ ที่ไม่มีให้บริการในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นจะอ้างอิงกลับไปที่ภาษาอังกฤษ